Geel gekleurde portalen beschikken over afdelingen/dochters/subportalen.