Gerelateerd - Koppeling op bureaubladStartNederland.nl instellen als uw internet opstartpagina...

( StartNederland.nl zelf maakt GEEN gebruik van Cookies en Trackers, )
( U wordt door Startnederland.nl ook niet gevolgd op deze website ! )

StartNederland instellen als opstartpagina in Google Chrome ... ( uitleg in afbeeldingen )
StartNederland instellen als opstartpagina in Microsoft Edge ... ( uitleg in afbeeldingen )
StartNederland instellen als opstartpagina in Mozilla Firefox ... ( uitleg in afbeeldingen )

TIP, kijk ook hier eens naar:
Een snelkoppeling naar StartNederland.nl op uw bureaublad plaatsen ... ( uitleg in afbeeldingen )
Een snelkoppeling naar StartNederland.nl toevoegen aan de favorieten-werkbalk ... ( uitleg in afbeeldingen )

Naar StartNederland.nl hoofdpagina
Naar StartNederland.nl/help


U kunt www.StartNederland.nl instellen als uw nieuwe
internet opstartpagina in de hieronder vermelde browsers:
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,Internet Explorer, Safari of Opera :
( U kunt natuurlijk ook een willekeurige andere webpagina instellen als uw opstartpagina )

( De nieuwste versie(s) van uw browser(s) kunt u hier downloaden).StartNederland.nl instellen als opstartpagina
in uw Chrome webbrowser:

LINK - StartNederland.nl instellen als opstartpagina in Google Chrome ( uitleg in afbeeldingen )

1. Klik hiervoor in uw Chrome browser rechts bovenaan op
    de drie verticale zwarte puntjes,     met uw linker muisknop.
2. Kies vervolgens de menukeuze: Instellingen
3. Kijk nu aan de linker kant in het menu
4. Klik met de linker muisknop op het menuonderdeel: Bij opstarten
5. Kijk nu in het midden/rechter menu.
6. Klik op het knopje: Een specifieke pagina of een reeks pagina's openen
7. Klik op de tekst: Een nieuwe pagina toevoegen
    en vul de tekst in:
    https://www.startnederland.nl
    Klik daarna rechts onder op de knop: Toevoegen

8. Klik daarna in het linker menuonderdeel op: Vormgeving
9. Kijk in het rechter menu bij het onderdeel: Homepage-knop tonen
10. Shuif de schakelaar naar rechts, hiermee schakelt U de Homepage-knop in.
11. Klik op het rondje bij: Aangepast webadres opgeven
12. Vul de tekst in: https://www.startnederland.nl
13. Druk daarna op de Enter-toets
14. Klik nu links boven in het scherm van Google Chrome op het: Huisje-symbool
    www.StartNederland.nl is nu ingesteld als uw
    nieuwe opstartpagina binnen Google Chrome.

LINK - Startnederland.nl instellen als opstartpagina in Google Chrome ( Uitleg in afbeeldingen )


Waardevolle tip:
Kijk ook eens in deze link ...

LINK - Koppeling op bureaublad maken ( naar een willekeurige website )

Terug naar hoofdmenu ...
StartNederland.nl instellen als opstartpagina
in uw Microsoft Edge browser:

LINK - StartNederland.nl instellen als standaard opstartpagina in Microsoft Edge ( uitleg in afbeeldingen )

Doe hiervoor het volgende:

1. Start de webbrowser Microsoft Edge op
2. Klik rechts boven in het Windows-scherm op de 3 horizontale puntjes
3. Kies uit het menu: Instellingen
4. Klik in het linker menu op: Tabbladen Start, Home en Nieuw
5. Kijk in het rechtermenu bij het onderdeel: Wanneer Edge wordt gestart
6. Klik in het rechtermenu op: Deze pagina's openen
7. Klik aan de rechter zijde op de knop: Een nieuwe pagina toevoegen
8. Typ in: https://www.startnederland.nl
9. Klik op de knop: Toevoegen
10. Kijk in het rechtermenu bij het onderdeel: Home-knop
11. Zet bij het onderdeel: Knop Start op de werkbalk weergeven de schakelaar op: Aan
12. Klik op de tekst: URL toevoegen
13. Typ in: https://www.startnederland.nl
14. Klik rechts op de knop: Opslaan
15. Klik linksboven in het venster op het Huisje-symbool

LINK - StartNederland.nl instellen als standaard opstartpagina in Microsoft Edge ( uitleg in afbeeldingen )Waardevolle tip:
Kijk ook eens in deze link ...

LINK - Koppeling op bureaublad maken ( naar een willekeurige website )
StartNederland.nl instellen als opstartpagina
in uw Mozilla Firefox browser:
LINK - Startnederland.nl instellen als opstartpagina in Mozilla Firefox ( Uitleg in afbeeldingen )

1. Klik hiervoor in uw Mozilla Firefox browser bovenaan op de
    menukeuze: Extra   Opties

( N.B. Is uw menu-balk niet zichtbaar bovenaan in uw Firefox browser,
ga dan met uw muis naar de bovenkant van uw Firefox browser op een
lege grijze gedeelte van uw Firefox staan. Klik vervolgens op de rechter
muisknop en zet het vinkje aan bij de bovenste menukeuze: Menubalk.
De menubalk van uw Firefox browser is nu weer zichtbaar op uw scherm. )


2. Klik in het Opties-scherm bovenaan op het tabblad: Algemeen.
3. Typ vervolgens achter Lokatie(s) of startpagina: in:
    https://www.startnederland.nl
4. Klik vervolgens onderaan op: OK
    www.StartNederland.nl is nu ingesteld als uw nieuwe opstartpagina
    in uw Firefox browser.

LINK - Startnederland.nl instellen als opstartpagina in Mozilla Firefox ( Uitleg in afbeeldingen )

Terug naar hoofdmenu ...

StartNederland.nl instellen als opstartpagina
In de Internet Explorer:

1. Typ bovenaan op uw scherm in de witte IE-adresbalk in:
    https://www.startnederland.nl
    en druk op de enter-toets. De Internet Explorer laad nu de site in.
    De site startnederland.nl verschijnt nu op uw beeldscherm.
2. Klik vervolgens in uw MS Internet Explorer bovenaan op de
    menukeuze:
    Extra   Internet-opties ...

( N.B. Is uw menu-balk niet zichtbaar bovenaan in uw Internet Explorer,
ga dan met uw muis naar de bovenkant van uw Internet Explorer op
een lege grijze gedeelte van uw Explorer staan. Klik vervolgens op
de rechter muisknop en zet het vinkje aan bij de bovenste menukeuze:
Menubalk. De menubalk van uw Internet Explorer is nu weer
zichtbaar op uw scherm. Klik nu op: Extra   Internet-opties ... )


3. Klik vervolgens op de menuknop: Huidige gebruiken
    U kunt ook in het witte vlak handmatig intypen:
    https://www.startnederland.nl
4. Klik vervolgens rechts onder op: Toepassen
    www.StartNederland.nl is nu ingesteld als uw nieuwe opstartpagina.

Terug naar hoofdmenu ...

StartNederland.nl instellen als opstartpagina
in uw Safari browser:

1. Klik hiervoor in uw Safari browser rechts bovenaan op het wieltje,
    met uw linker muisknop.
2. Kies vervolgens het pulldown-menu de menukeuze: Voorkeuren ...
    in het linker tabblad: Algemeen.
3. Vul vervolgens bij het onderdeel Startpagina : in het witte
    veld in: https://www.startnederland.nl
    Heeft u www.startnederland.nl reeds op uw scherm staan, dan
    kunt u ook op de knop: Instellen op huidige pagina
    klikken.
4. Klik op het kruisje rechts boven om het scherm af te sluiten.
    www.StartNederland.nl is nu ingesteld als uw nieuwe
    opstartpagina binnen Safari.

Terug naar hoofdmenu ...
StartNederland.nl instellen als opstartpagina
In uw Opera browser:

1. Klik hiervoor in uw Opera browser links bovenaan op de rode
    Menu-knop met uw linker muisknop.
2. Kies vervolgens het pulldown-menu de menukeuze: Instellingen
    Voorkeuren ...

3. Kies vervolgens bij het onderdeel Opstarten in het uittrek-
    menu de keuze: Starten met startpagina
4. Vul vervolgens bij het onderdeel Startpagina in het witte
    veld in: https://www.startnederland.nl
    Heeft u www.startnederland.nl reeds op uw scherm staan, dan
    kunt u ook op de knop: Huidige gebruiken
    klikken.
5. Klik onderaan op Ok om het scherm af te sluiten.
    www.StartNederland.nl is nu ingesteld als uw nieuwe
    opstartpagina binnen Opera.

Terug naar hoofdmenu ...
StartNederland.nl of een andere site/webpagina toevoegen
aan de favorieten-werkbalk in uw webbrowser.
( Deze truc / methode werkt in alle webbrowsers, voor elke webpagina )

Stap 1:
- Is de favorieten-werkbalk boven in uw webbrowser uitgeschakeld, doe dan het volgende:
- Druk op de toetscombinatie: Ctrl + Shift + B
- Door herhaald te drukken op deze toets-combinatie schakelt U de favorietenwerkbalk
  in- op uit in uw webbrowser ( Chrome, Edge, Firefox etc. ), bovenaan in het scherm.

Stap 2 :
- Typ in de adresbalk van uw webbrowser in: www.startnederland.nl
- Druk daarna op de Enter-toets.
- Hiermee wordt de website: www.startnederland.nl opgevraagd in uw webbrowser.

Stap 3:
- Kijk nu boven in de adresbalk van uw webbrowser.
- Links van de naam: www.startnederland.nl ziet U een slotje staan
- Plaats de muiscursor op het slotje en houdt de linker muisknop nu continu ingedrukt.
- Terwijl U de linker muisknop ingedrukt houdt, sleep het slotje nu naar een
  lege plek, op de favorieten-werkbalk.
- Laat de linker muisknop nu los.
- De website: www.startnederland.nl staat nu op de favorieten-werkbalk.
- Deze truc kunt U met elke websitepagina doen, in elke webbrowser.
- U kunt ook een map maken op de favorieten-werkbalk van uw webbrowser en daarna
  elke willekeurige website in de betreffende map schuiven, met uw muis.
- Zo maakt U van uw favorieten-werkbalk een compleet pull-down menu, in uw webbrowser.

Voor uitleg in afbeeldingen, zie de links hieronder:

LINK - StartNederland.nl toevoegen aan uw favorieten-werkbalk ( Uitleg in afb. )
LINK - Een snelkoppeling naar StartNederland.nl op uw bureaublad plaatsen ( Uitleg in afb. )
De nieuwste internet-browser versies downloaden
Chrome :
De nieuwste versie van Chrome kunt u downloaden via deze link: Chrome
Klik in Chrome aan de rechterzijde op de drie verticale streepjes en vervolgens
op de menukeuze: Over Google Chrome om te kijken welke versie
van Chrome U momenteel gebruikt.

Firefox :
De nieuwste versie van Firefox kunt u downloaden via deze link: Firefox
In Firefox kunt u bovenaan via de menukeuze: Help en
vervolgens onderaan via de menukeuze: Over Firefox zien
welke versie U momenteel gebruikt.

Microsoft Edge :
Microsoft Edge is standaard al aanwezig in elke Windows 10 of Windows 11 computer.
De nieuwste versie van Microsoft Edge kunt u downloaden via deze link: Edge
Klik in Edge aan de rechterzijde op de drie horizontale streepjes
en vervolgens op de menukeuze: Help en feedback en daarna op:
Over Microsoft Edge, om te kijken welke versie
van Edge U momenteel gebruikt. Via deze weg kunt U Edge
ook updaten/bijwerken.

Safari :
De nieuwste versie van Safari kunt u downloaden via deze link: Safari
Klik in Safari aan de rechterzijde op het wieltje en vervolgens op
de menukeuze: Over Safari om te kijken welke versie van
Safari U momenteel gebruikt.

Opera :
De nieuwste versie van Opera kunt u downloaden via deze link: Opera
Klik in Opera bovenaan aan de linkerzijde op het tabblad: Over Opera
om te kijken welke versie van Opera U momenteel gebruikt.

Vivaldi :
De nieuwste versie van Vivaldi kunt u downloaden via deze link: Opera
Klik in Vivaldi links bovenaan op de letter: V
en klik in het menu daarna op: Help, Over
om te kijken welke versie van Vivaldi U momenteel gebruikt.
Een koppeling naar een willekeurige website maken op uw bureaublad
Waardevolle tip:
Kijk ook eens in deze link ...

LINK - Koppeling op bureaublad maken ( naar een willekeurige website )
Windows 11 Startmenu verplaatsen van midden naar links op de taakbalk.
In de link naar een .pdf bestand hieronder kunt U nalezen hoe U in Windows 11
het Startmenu naar links kunt verplaatsen op de Taakbalk, net zoals bij Windows 10.

LINK - Windows 11 Startmenu naar links veplaatsen (.pdf )Naar www.windowshelp.nl ...Terug naar hoofdmenu van StartNederland.nl ...


Startnederland.nl/help