Mailwasher.net , met dit eenvoudige programma kunt U alle ongewenste e-mail,
spam en virussen voor het downloaden met bijvoorbeeld Outlook-express
of Outlook, al uit uw mail-box verwijderen bij uw provider...