( StartNederland.nl maakt GEEN gebruik van Cookies en U wordt ook niet gevolgd op deze website ! )

Terug naar de hoofdpagina ...
Terug naar help ...
Terug naar opstartpagina ...

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe U (A) www.StartNederland.nl ( of een willekeurige andere website )
op uw bureaublad kunt plaatsen en hoe U (B) www.Startnederland.nl ( of een willekeurige andere
website ) eenvoudig toe kunt voegen aan de favorietenbalk of werkbalk in uw webbrowser ( o.a. Google
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of in diverse andere webbrowsers.
De uitleg is in afbeeldingen ...


A. Een snelkoppeling op uw bureaublad :

Een Snelkoppeling naar www.StartNederland.nl kunt U alsvolgt op uw bureaublad verkrijgen:
Hieronder worden 2 verschillende methoden aangegeven met uitleg in afbeeldingen.

Methode 1

- Klik met de rechter-muisknop op een vrije plek op uw Windows 10 of 11 bureaublad
- Kies uit het menu: Nieuw
- Kies: Snelkoppeling
- Typ in het invulveld in: https://www.startnederland.nl
- Klik daarna rechts onderaan op de knop: Volgende
- Typ nu de naam in: StartNederland
- Klik rechts onderaan op de knop: Voltooien
- Klaar!
- Een snelkoppeling naar uw startpagina: www.StartNederland.nl staat nu op uw bureaublad.
- Afhankelijk van uw webbrowser ziet U nu het logo van StartNederland op uw bureaublad
  of een pictogram met het logo van de door U standaard ingestelde webbrowser: Edge,
  Chrome of Firefox.


Methode 2

- Open uw webbrowser ( Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox of een andere webbrowser ).
- Typ boven in de adresbalk van uw webbrowser het adres in: www.startnederland.nl
- De Startpagina : www.startnederland.nl verschijnt nu in uw webbrowser.
- Kijk rechts boven in het scherm van uw webbrowser
- Klik op de twee vierkantjes ( Tussen het -- symbool en het kruisje X ) om het Window wat kleiner te maken.
- Maak het Windows dusdanig klein, dat U een deel van uw bureaublad kunt zien, boven of naast het
  Window-scherm.
- Kijk nu boven naar de adresbalk, waarin staat vermeld: www.startnederland.nl
- Links van het woord: www.startnederland.nl ziet U een slotje staan.
- Plaats de muis-cursor nu boven op het slotje
- Houdt nu de linker-muisknop ingedrukt.
- Terwijl U de linker muisknop ingedrukt houdt, boven op het slotje, sleep
  het slotje nu naar een vrije plek op uw bureaublad.
- Laat daarna de linker-muisknop weer los.
- Klaar!
- Een snelkoppeling naar de startpagina: www.StartNederland.nl staat nu op uw bureaublad.


B. StartNederland.nl toevoegen aan de favorietenbalk in uw webbrowser.

In uw webbrowser ( Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox ) kunt U de favorietenbalk, ook wel
werkbalk genoemd, het snelst AAN of UIT te zetten door op de toets-combinatie: Ctrl + Shift + B te
drukken.
Dit gaat als volgt:
- Druk op de toetsen: Ctrl en Shift ( aan de linker zijde van uw toetsenbord ) en houdt deze
twee toetsen continu ingedrukt. Terwijl U deze twee toetsen ingedrukt houdt, druk nu enkele malen op de
toets: B. U zult zien dat de favorietsenbalk nu AAN, UIT, AAN, UIT gaat.
- Druk nu op de toets-combinatie Ctrl + Shift + B, zodat de favorietenbalk zichtbaar is.
- Kijk nu bovenaan in de adresbalk van uw webbrowser
- Links van https://www.startnederland.nl ziet U een Slotje staan.
- Plaats nu de muiscursor boven op het slotje.
- Houdt nu de linker-muisknop ingedrukt.
- Terwijl U de linker-muisknop ingedrukt houdt, schuif het slotje nu naar een
  vrije plek OP de favorietenbalk.
- Laat de linker muisknop nu los.

- Klaar!
- Een koppeling naar de startpagina: StartNederland.nl staat nu op uw favorietenbalk.


Terug naar de hoofdpagina ...
Terug naar help ...


StartNederland instellen als opstartpagina in Google Chrome ... ( uitleg in afbeeldingen )
StartNederland instellen als opstartpagina in Microsoft Edge ... ( uitleg in afbeeldingen )
StartNederland instellen als opstartpagina in Mozilla Firefox ... ( uitleg in afbeeldingen )